English German Polish

budet miasta na rok 2016 uchwalony 2 20151231 1566332536

Najważniejszym punktem w porządku obrad radnych zgromadzonych na ostatniej tegorocznej sesji, 30 grudnia było uchwalenie budżetu na 2016 rok.


Z budżetu zaplanowanego na rok 2016 wynika, że poziom dochodów miasta wyniesie 88.302.000,- zł, natomiast zakładany plan wydatków to kwota 86.576.500,- zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.725.500,00,- zł przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. W budżecie planowane są przychody w wysokości 200.000,- zł z tytułu spłat pożyczki udzielonej w 2011 roku oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 1.800.000,- zł. Zaplanowano także rozchody z tytułu wykupu emitowanych wcześniej obligacji i spłat zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 3.725.500,- zł. Jeśli chodzi o zaplanowane wpływy z podatku od nieruchomości założono je na poziomie 17.950.000,- zł, pozostałe podatki i opłaty w wysokości 10.964.840,- zł, udziały w podatku PIT w wysokości 23.783.354,- zł, wpływy z subwencji ogólnej 15.579,- zł dotacje zaplanowano na poziomie 10.399.020,- zł.
Wszystkie komisje miejskie obradujące nad projektem budżetu zaopiniowały go pozytywnie, podobnie jak Regionalna Izba Obrachunkowa, wobec czego po naniesieniu zmian radni podjęli uchwałę budżetową przy 20 głosach za i jednym wstrzymującym się.

Pozostałe projekty uchwał dotyczyły uchwalenia:
- Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2016-2024, emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu,
- ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016,
- wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
- wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Miejską Turek odpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego, na nieruchomości położonej w Turku, w rejonie ul. Kolska Szosa, na rzecz TP Invest Sp. z o.o.,
- powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Turku zadań własnych Gminy Miejskiej Turek.
Po przedstawieniu opinii poszczególnych komisji radni podejmowali kolejne uchwały.
Kalendarz Wydarzeń

Marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Na skróty

Znajdź nas!

0 final-mistrzostw-wielkopolski-kadetow-w-

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 88, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.