English German Polish

logo kdr

Tańsze bilety kolejowe, zniżki na bilety do muzeów czy wejście na basen – m.in. takie korzyści czekają posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Od 16 czerwca wnioski o jej otrzymanie mogą składać w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania rodziny z co najmniej trójką dzieci. Mieszkańcy Turku mogą ubiegać się o wydanie karty ogólnopolskiej w Urzędzie Miejskim w Turku, ul. Kaliska 59.


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem zniżek, do których uprawnia Turkowska Karta Dużej Rodziny. Karta jest również uzupełnieniem zniżek, które do tej pory przysługują rodzinom, np. w komunikacji krajowej, czy instytucjach kultury.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.
Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. W przypadku osób niepełnosprawnych karta wydawana jest na czas orzeczenia o niepełnosprawności.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny wydawana będzie bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku. Program oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Posiadacze karty będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna będzie na stronie www.rodzina.gov.plLista będzie aktualizowana na bieżąco.

pdfWNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY

Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku rodzica dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci kserokopię dowodów osobistych obojga rodziców,

 • w przypadku małżonka rodzica dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,

 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oświadczenie o pozostaniu
  w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Kalendarz Wydarzeń

Grudzień 2022
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl