English German Polish

mbp

Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku została jedną z 49 bibliotek w całym kraju, które otrzymały dofinansowanie z BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ w ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, którego operatorem jest NARDOWE CENTRUM KULTURY. Instytucji udało się pozyskać, jak dotąd, rekordową kwotę 134 700 zł na realizację dwuletniego Zadania pod nazwą „Działajmy razem – wielkie rzeczy w małym mieście”.


Działania biblioteki wsparła także Gmina Miejska Turek, która przekazała dotację celową, stanowiąca wkład własny i umożliwiającą realizację projektu. Warto dodać, że Zadanie realizowane jest w partnerstwie, w skład którego wchodzą:
• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
• Szkoła Podstawowa nr 4 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego
• Szkoła Podstawowa nr 5 im. Unicef
• Miejski Dom Kultury
• Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera
• Stowarzyszenie Przystań
• Centrum Wolontariatu I Organizacji Pozarządowych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku

Dzięki pozyskanym środkom biblioteka wspólnie z zaangażowanymi partnerami zrealizuje wiele wspaniałych działań. Będą to między innymi szkolenia dla bibliotekarzy i przedstawicieli partnerów, dające konkretne korzyści – narzędzia i umiejętności. Wspólnie z partnerami zrealizowany zostanie projekt edukacyjno-animacyjny "Poetycki Turek", w ramach którego zostanie zaprojektowana i uruchomiona mobilną grę miejską, dotycząca lokalnego ruchu poetyckiego, powstanie film z wywiadami z udziałem lokalnych poetów poprowadzonymi przez młodzież z partnerskich szkół, zorganizowany zostanie koncert-gala, podczas którego wyświetlone zostaną zrealizowane filmy, a także wystąpią utalentowani młodzi soliści. Gwiazdą tego wieczoru będzie Laura Łącz.


To jednak nie koniec działań. W pierwszym roku zrealizowany zostanie także projekt edukacyjno-animacyjny "Lament jest stąd", którego najważniejszym wydarzeniem będzie organizacja benefisu z okazji 45-lecia pracy twórczej lokalnego poety Lecha Lamenta. W ramach projektu powstanie film-reportaż dotyczący życia i twórczości poety, odbędą się warsztaty poetyckie oraz warsztaty teatralne dla młodzieży a także wydana zostanie publikacja z wierszami poety oraz uczestników warsztatów. Benefis uświetni swoją osobą znakomity artysta Marek Dyjak.


Ważnym działaniem w ramach Zadania jest także przygotowanie procedury konkursowej, dzięki której w kolejny roku zrealizowane zostaną inicjatywy kulturalno-edukacyjne zaproponowane przez mieszkańców.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Materiał prasowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku

Kalendarz Wydarzeń

Wrzesień 2022
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl